Historie

Een kort overzicht van wat er de afgelopen jaren gebeurd is bij Navigators Studentenvereniging Tilburg.

 
 

De Navigators Studentenverenigingen (NSV) zijn opgericht door de Navigators, een wereldwijde beweging van christenen. Door middel van persoonlijke relaties wil zij mensen helpen leerling van Jezus te zijn en hen leren dit door te geven. De missie van NSV en tevens van N.S.T. is daarom: ‘Christus kennen en Hem bekend maken’.

Het studentenwerk van Navigators Studentenvereniging Tilburg is begonnen in september 2006. Toen kwamen een tiental geïnteresseerden bij elkaar. In 2008 was hier echter weinig meer van over. Maar in tegenstelling tot de jaren hiervoor was er nu een scala aan ideeën, plannen en ambitie. De afkorting NST werd omgeruild voor N.S.T. om een punt achter het verleden te zetten en een nieuw begin te maken. In de jaren die volgden ontstond een steeds duidelijkere verenigingscultuur van ‘Bijbel & Bier’ met de daarbij horende kringen, ALV’s, commissiewerk, thema-avonden, KMT (kennismakingstijd), disputen etc. Inmiddels bestaat N.S.T. 10 jaar, waarin we flink hebben mogen groeien op allerlei verschillende gebieden.

11
Jaren
86
Leden
18
Commissies
4
Disputen