Bestuur

Navigators Studentenvereniging Tilburg staat onder leiding van het bestuur. In samenwerking met de stafleden zorgen zij voor het functioneren van de vereniging. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Het bestuur wisselt elk jaar en wordt gekozen na een zorgvuldige selectieprocedure.


XIe bestuur

Diligentes Amore Dei

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
– 1 Johannes 4:19 (NBV)

Anne Fransen
Assessor Intern
Anne van Bellen
Ab Actis
Koen Teunis
Praeses
Damian de Jong
Quaestor/Herus
Daniëlle Olthof
Assessor Extern

Liefhebbend door Gods liefde

Jezus heeft zijn leven gegeven uit liefde voor ons; Hij droeg de straf die wij verdienen voor al onze tekortkomingen. God heeft u echter zó lief dat u niet straf, maar liefde krijgt. Hij kent uw naam en schreef die op de gastenlijst voor een eeuwigdurend feest in Zijn huis, waar de bekers overvloeien van goedheid, liefde en trouw. Aan u de keus of u ingaat op Zijn uitnodiging en in Zijn huis blijft, waar het u aan niets zal ontbreken, omdat Hij de perfecte Gastheer is.

Dit jaar focussen we ons op hoe we dichter bij God leren leven door te bouwen aan een persoonlijke relatie met Hem, maar ook hoe we sámen dichter naar God én elkaar mogen groeien. Daarnaast focussen we ons op het uitdragen van Gods liefde. Iedereen mag weten dat  ook zij op de gastenlijst staan; hoe meer mensen, hoe groter het feestje!

Oud-besturen

Wat is een vereniging zonder bestuur? Al vanaf het begin zetten mensen zich in om de vereniging draaiende te houden.

 • X
 • IX
 • VIII
 • VII
 • VI
 • V
 • IV
 • III
 • II
 • I
 • X

  Deus Omnibus Providet
  Praeses Gerben Nieuwenweg
  Ab Actis Annemarie van Velsen
  Quaestor/Herus Lennard Tins
  Assessor Intern Marjolein Zeldenrust
  Assessor Extern Eloïse Wisse
 • IX

  Deus Viam Ducit
  Praeses Christy Janssen
  Ab Actis Irene Brouwer
  Quaestor/Herus Frank Mom
  Assessor Intern Gijsbert Rouw
  Assessor Extern Loïs Folkerts
 • VIII

  In Servitute Dei
  Praeses Marten Heikoop
  Ab Actis Elma van der Ent
  Quaestor/Herus Jurgen van der Roest
  Assessor Intern Christy Janssen
  Assessor Extern Marjolein Leijenhorst
 • VII

  Unitas In Deo Omnia Vincit
  Praeses Caroline Verhagen
  Ab Actis Monica Mooij
  Quaestor/Herus Freek Hobelman
  Assessor Intern Rianneke van de Weerdt
  Assessor Extern Marten Heikoop
 • VI

  Nihil Sine Deo
  Praeses Timo Wisse
  Ab Actis Maaike van der Meulen
  Quaestor/Herus Caroline Verhagen
 • V

  Sola Dei Gratia
  Praeses Timo Wisse
  Ab Actis Marjella Bronkhorst
  Quaestor/Herus Rob van Tilborg
 • IV

  Ab Imo Pectore
  Praeses Jan-Willem Traas
  Ab Actis Femke de Jong
  Quaestor/Herus Esther van der Sijde
 • III

  Auxilio Ab Alto
  Praeses Emiel Jerphanion
  Ab Actis Lieselot van de Velde
  Quaestor/Herus Jolanda Hoevenaar
 • II

  E Pluribus Unum
  Praeses Ronald van de Weerdhof
  Ab Actis Mariëtte Barendrecht
  Quaestor/Herus G. Luijten
 • I

  Incrementum Et Florere
  Praeses Ronald van de Weerdhof
  Ab Actis G. Luijten

Wat doet het bestuur?

Allemaal leuk en aardig, zo'n bestuur, maar wat doen ze nu precies?

Praeses

De Praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. De Praeses is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe.

Ab Actis

De Ab Actis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van veragaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website. Daarnaast houdt de Ab Actis contact met oud-leden en is de Ab Actis verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.

Quaestor/Herus

De Quaestor/Herus beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Daarnaast houdt de Quaestor/Herus zich bezig met acquisitie, de oriëntatie naar een eigen sociëteit en is de Quaestor/Herus verantwoordelijk voor de locaties waar N.S.T. haar avonden organiseert.

Assessor Intern

De Assessor Intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. De Assessor Intern coacht en begeleidt een heleboel commissies binnen de vereniging, begeleidt de dispuutsvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

Assessor Extern

De Assessor Extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en N.S.T. bekend maken binnen Tilburg. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus.